Totalentreprenad vår styrka

Tillbyggnad i gammal stil.

Vårt sätt att arbeta utmärks bland annat genom

att vi; 

  Åtar oss totalentreprenad, vilket innebär att vi tar hand om hela byggprojektet alltifrån schaktning, elinstallationer, VVS-installationer, målningsarbeten, plåtarbeten, murningsarbeten, plattsättning och självklart själva byggandet.

  Att vi åtar oss totalentreprenad gör att du som kund får ett snabbare och bättre utfört arbete. Våra goda kontakter med underentreprenörer gör att jobbet flyter snabbare och bättre.

  Du som kund slipper att själv jaga rätt på och förhandla med de olika hantverkarna som kan behövas just för ditt bygge.